Ευχαριστήριος επιστολή Ηλ. Κωστοπαναγιώτου προς Δωρική Αδελφότητα και τον πρόεδρο της κ. Ι. Μπαλατσούρα

Φίλτατε κ. Πρόεδρε της Δωρικής Αδελφότητας, Αγαπητέ κ. Μπαλατσούρα, Ευχαριστούμε θερμότατα για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας της Δωρικής Αδελφότητας[…]

Read more